Được hỗ trợ bởi Dịch

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Lens Pentax

Lens HD Pentax D FA 24-70mm F/2.8 ED SDM WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng 01 UV Hoya 
 • Tặng gói 12 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí

Lens HD Pentax D FA 28-105mm F/3.5-5.6 ED DC WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax D FA* 70-200mm F/2.8 DC AW (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax DA 15mm F/4 ED AL Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax DA 16-85mm F/3.5-5.6 ED DC WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax DA 21mm F/3.2 AL Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax DA 35mm F/2.8 Macro Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax DA 40mm F/2.8 Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói 12 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí


Lens HD Pentax DA 55-300mm F/4.0-5.8 ED WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng khăn lau lens
 • Tặng gói 12 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí


Lens HD Pentax DA 55-300mm F/4.5-6.3 ED PLM WR RE (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens HD Pentax DA 70mm F/2.4 Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng

Lens HD Pentax-D FA 15-30mm F/2.8 ED SDM WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng 01 UV Hoya 
 • Tặng gói 12 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí


Lens Pentax D FA 100mm F/2.8 Macro WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng

Lens Pentax D FA 150-450mm F/4.5-5.6 ED DC AW (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng

Lens Pentax D FA* 70-200mm F/2.8 ED DC AW (QSD, 98%)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói 06 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí

Lens Pentax DA 10-17mm F/3.5-4.5 Fisheye ED IF (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax DA 560mm F/5.6 ED AW (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax DA L 35mm F/2.4 AL (chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax DAL 18-55mm F/3.5-5.6 WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax FA 31mm F/1.8 Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax FA 43mm F/1.9 Limited (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax HD DA 20-40mm F/2.8-4.0 ED Limited DC WR (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng


Lens Pentax MF 50mm F4 Macro
Lens Pentax MF-M 50mm F1.7
Lens Pentax smc DA 12-24mm F/4.0 ED AL [IF] (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng bút lau lens chuyên dụng
 • Tặng gói 12 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí

Lens Pentax smc DA 12-24mm F/4.0 ED AL [IF] (QSD, 97%)
-24%

Khuyến mãi:

 • Tặng gói 06 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí
 • Tặng bút lau lens chuyên dụng

Lens Pentax smc DA 17-70mm F/4.0 AL [IF] SDM (Chính hãng)

Khuyến mãi:

 • Tặng bút lau lens chuyên dụng
 • Tặng gói 12 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí

Lens Pentax smc DA 17-70mm F/4.0 AL [IF] SDM (QSD, 98%)
-29%

Khuyến mãi:

 • Tặng gói 06 Tháng Vệ sinh, Bảo dưỡng ống kính miễn phí


Lens Pentax smc DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL IF DC WR (Chính hãng)
-100%

Khuyến mãi:

 • Tặng gói Vệ sinh, bảo dưỡng Ống kính trong 12 Tháng