Có 6 sản phẩm   Giỏ hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
  
Kỹ thuật
  
Hotline: 0988 882 533
Sắp xếp theo  
Xem    
 • Pin Pisen NP W126 chính hãng
  Giá: 399.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Pin thay thế chất lượng cao, dùng cho máy Fujifim X-E1,X-PRo 1
  Pin Pisen NP W126 chính hãng

  Giá KM: 399.000 VNĐ
 • Pin Fuji NP W126
  Giá: 399.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Pin dùng cho máy Fujifim X-E1,X-PRo 1
  Pin Fuji NP W126

  Giá KM: 399.000 VNĐ
 • Pin Kodak K7005
  Giá: 199.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Products type: Li-ion Volts: 3.7 V Capacity: 1100 mAh 4.1Wh Weight: 16.2 g Dimension: 40 x 35 x 6 mm
  Pin Kodak K7005

  Giá KM: 199.000 VNĐ
 • Pin Pentax DLI 18/ FNP40
  Giá: 199.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Products type: Li-ion Volts: 3.7 V Capacity: 1100 mAh 4.1Wh Weight: 16.2 g Dimension: 40 x 35 x 6 mm
  Pin Pentax DLI 18/ FNP40

  Giá KM: 199.000 VNĐ
 • Pin Pentax D-LI8 ( DLI8 )
  Giá: 199.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Products type: Li-ion Volts: 3.7 V Capacity: 1100 mAh 4.1Wh Weight: 16.2 g Dimension: 40 x 35 x 6 mm
  Pin Pentax D-LI8 ( DLI8 )

  Giá KM: 199.000 VNĐ
 • Pin Pentax DLI 68/ Fuji NP50/ Kodak K7004
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 3
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1000 mAh Weight: 15.5 g Dimension: 40 x 35.5 x 6.6 mm
  Pin Pentax DLI 68/ Fuji NP50/ Kodak K7004

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-70 (S005E, DB 60, BCC 12)
  Giá: 249.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1200 mAh Weight: 31 g Dimension: 40.4 x 35.4 x 9.4 mm
  Pin FUJIFILM NP-70 (S005E, DB 60, BCC 12)

  Giá KM: 249.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-30
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 565 mAh Weight: 16.5 g Dimension: 38.1 x 27.5 x 6.7 mm
  Pin FUJIFILM NP-30

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-40
  Giá: 199.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Products type: Li-ion Volts: 3.7 V Capacity: 1100 mAh 4.1Wh Weight: 16.2 g Dimension: 40 x 35 x 6 mm
  Pin FUJIFILM NP-40

  Giá KM: 199.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-60 Ricoh DB 40 Casio NP 30
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1200 mAh Weight: 25.2 g Dimension: 53.1 x 35.5 x 7.1 mm
  Pin FUJIFILM NP-60 Ricoh DB 40 Casio NP 30

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-80
  Giá: 299.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1500 mAh Weight: 38.4 g Dimension: 55.3 x 19.7 x 20.3 mm
  Pin FUJIFILM NP-80

  Giá KM: 299.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP95
  Giá: 249.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1800 mAh Weight: 42.8 g Dimension: 49.3 x 35.2 x 10.8 mm
  Pin FUJIFILM NP95

  Giá KM: 249.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-100
  Giá: 299.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 2000 mAh Weight: 48.9 g Dimension: 70.7 x 19.7 x 20.3 mm
  Pin FUJIFILM NP-100

  Giá KM: 299.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-120
  Giá: 399.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1900 mAh Weight: 46.2 g Dimension: 53.0 x35.3 x 11.0 mm
  Pin FUJIFILM NP-120

  Giá KM: 399.000 VNĐ
 • Pin FUJIFILM NP-45/ Casio NP85
  Giá: 199.000 VNĐ
  Số lượng: 3
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 800 mAh Weight: 16 g Dimension: 40.0 X 31.1 X 5.9 mm
  Pin FUJIFILM NP-45/ Casio NP85

  Giá KM: 199.000 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm

Hot Buy Sony DSC H400