Có 6 sản phẩm   Giỏ hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
  
Kỹ thuật
  
Hotline: 0988 882 533
Sắp xếp theo  
Xem    
 • Pin Casio NP 120
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Pin Casio NP 120
  Pin Casio NP 120

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-80
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 660 mAh Weight: 16 g Dimension: 40.0 X 31.1 X 5.9 mm
  Pin CASIO NP-80

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-20
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity:700 mAh Weight: 15.7 g Dimension: 50.8 x 32.4 x 4.6 mm
  Pin CASIO NP-20

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASION NP-40
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity:1230 mAh Weight: 25.9 g
  Pin CASION NP-40

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-30
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 1
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity: 1200 mAh Weight: 25.2 g Dimension: 53.1 x 35.5 x 7.1 mm
  Pin CASIO NP-30

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-50
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity:720 mAh Weight: 13.5 g Dimension: 44.4 x 37.8 x 5 mm
  Pin CASIO NP-50

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-60
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 1
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity:720 mAh Weight: 13.5 g Dimension: 44.4 x 37.8 x 5 mm
  Pin CASIO NP-60

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-70
  Giá: 250.000 VNĐ
  Số lượng: 1
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Capacity:1050 mAh Weight: 16.9 g Dimension: 43.8 x 31.3 x 7.6 mm
  Pin CASIO NP-70

  Giá KM: 250.000 VNĐ
 • Pin CASIO NP-90
  Giá: 299.000 VNĐ
  Số lượng: 2
  Tình trạng: Còn hàng
  Tính năng cơ bản: Volts: 3.7 V Weight: 39.5 g Capacity: 1950 mAh Dimension: 52.3 x 33.9 x 11.3 mm
  Pin CASIO NP-90

  Giá KM: 299.000 VNĐ

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm

Giới hạn theo giá
Hot Buy Sony DSC H400